Adwokat - czym się zajmuje i jak nim zostać?
Kategorie:

Adwokat – czym się zajmuje i jak nim zostać?

Adwokat – czym się zajmuje i jak nim zostać? Adwokat to specjalista, który uzyskał wykształcenie prawnicze w zakresie nauk prawnych i prawoznawstwa. Zawód adwokata polega na szeroko pojętym świadczeniu pomocy prawnej. Jest to jedna z najstarszych profesji, ponieważ zawód adwokata jest znany już ze starożytności. Do dziś cieszy się wielkim powodzeniem, ponieważ utalentowani adwokaci mogą liczyć na uznanie w społeczeństwie oraz na wysokie zarobki, znacznie przewyższające średnią krajową.

Jak więc zostać adwokatem? Jakie wykształcenie i cechy charakteru są potrzebne, aby efektywnie wykonywać zawód? Co powinny wiedzieć osoby, które chcą zostać adwokatami w przyszłości? Odpowiadamy!

Czym zajmuje się adwokat?

Adwokat to specjalista świadczący pomoc prawną zarówno osobom fizycznym, jak i prawnym. To prawnik, który może bronić człowieka lub całą organizację (np. firmę) w sądzie. Zawód prawnika jest uważany za jeden z najbardziej pożądanych i wymagających. Bezpośrednim obowiązkiem tego specjalisty jest reprezentowanie i obrona praw osób lub organizacji w sądzie.  Każda osoba zamieszana w sprawę karną ma prawo do adwokata, bez znaczenia czy ma pieniądze na opłacenie jego usług.

Wielu uważa, że głównymi zadaniami adwokata jest szukanie luk w prawie, aby usprawiedliwić swoich klientów i wygłaszanie przemówień, które mają przekonywać sędziego o racji jego klienta. Nie jest to do końca prawda, ponieważ prawnik wyszukuje również informacje istotne z prawnego punktu widzenia, sprawdza dokumenty, zajmuje się ustalaniem faktów istotnych dla sprawy, analizuje je i ocenia. Poza tym jest swego rodzaju łącznikiem pomiędzy stronami zainteresowanymi rezultatem sprawy.

Oczywiście do zadań prawnika należy także kompetentna i przekonująca prezentacja oraz realizacja wszystkich otrzymanych i przetworzonych informacji, bo każdy pozornie nieznaczny błąd (choćby tylko techniczny) może doprowadzić do przegrania sprawy i utraty klienta. Obecnie zawód adwokata ma wiele wąskich specjalizacji: część adwokatów zajmuje się sprawami karnymi, inni tylko arbitrażem lub sprawami cywilnymi. Dla kogo jest zawód adwokata? Kto powinien nim zostać?

Zobacz również:

Dla kogo jest zawód adwokata?

Adwokat - czym się zajmuje i jak nim zostać?
Adwokat – czym się zajmuje i jak nim zostać?

Obecnie na rynku pracy mamy do czynienia z sytuacją, w której z jednej strony absolwentów studiów prawniczych jest bardzo dużo i ciężko jest im znaleźć pracę, z drugiej strony brakuje wykwalifikowanych specjalistów. Wydaje się to paradoksem, ale w dziedzinie prawa kluczowe znaczenie ma poziom wykształcenia i specjalizacja, dlatego nawet duża ilość absolwentów nie jest gwarancją podniesienia poziomu pracy adwokatów.

Ogólne wymagania dotyczące adwokatów są następujące: należy ukończyć studia prawnicze, odbyć aplikację adwokacką, zdać egzamin i zostać wpisanym na listę adwokatów. Poza tym bardzo istotna jest znajomość określonych gałęzi prawa (np. prawo karne, podatkowe, celne, administracyjne, rodzinne, pracy itp.). Czasami adwokat musi znać rachunkowość, budownictwo, działalność internetową lub inny obszar tematyczny. Poza tym bardzo pomocna jest znajomość języka obcego. Nie bez powodu kompetentni prawnicy są tak cenni: nie każdy może zostać dobrym specjalistą.

Poza wykształceniem i wiedzą, prawnik potrzebuje również odpowiednich cech charakteru i umiejętności. Są to m.in. wysoka inteligencja, analityczny umysł, umiejętność patrzenia na sytuację z różnych perspektyw, dobra pamięć, dbałość o szczegóły, umiejętność zdobywania i porządkowania informacji oraz umiejętność jasnego formułowania myśli w piśmie i mowie.

Zobacz również:

Jak zostać adwokatem?

Zawód adwokata jest odpowiedni dla osób zainteresowanych prawem i naukami społecznymi. Prawnik jest specjalistą w dziedzinie prawa. Zna prawa i przepisy, umie z nich korzystać i potrafi przedstawić podstawy prawa innym. Rozpoczęcie swojej kariery jako prawnik nie jest łatwe – samo wykształcenie prawnicze nie wystarczy. Po zakończeniu studiów trzeba odbyć aplikację adwokacką i zdać egzamin. Nabór kandydatów na aplikantów odbywa się raz w roku i wymaga zdania egzaminu konkursowego.

Ubiegając się o zdawanie egzaminu wstępnego na aplikację, trzeba podać wymagane informacje i uiścić opłatę egzaminacyjną. Egzamin na aplikację adwokacką polega na rozwiązaniu testu składającego się z 150 pytań jednokrotnego wyboru (3 możliwe odpowiedzi – 1 prawidłowa). Aby zdać egzamin, konieczne jest zdobycie 100 punktów (1 zadanie – 1 punkt). Egzamin trwa 4 godziny i sprawdza znajomość prawa każdego uczestnika. Komisja egzaminacyjna może także przyznać dodatkowe punkty za potwierdzoną znajomość języków obcych, drugi kierunek studiów i dyplom z wyróżnieniem.

Po zdaniu egzaminu kandydaci muszą w ciągu dwóch lat wpisać się na listę aplikantów. Rozpoczynając aplikacje, kandydaci muszą znaleźć patrona, który będzie odpowiadał za ich edukację i przygotowanie do pełnienia zawodu. Aplikacja trwa 3 lata i jest płatna. W tym czasie kandydaci na powinni dołączyć do struktury samorządu adwokackiego. Aplikacja kończy się zdaniem egzaminu zawodowego. Droga do stania się adwokatem nie jest łatwa, jednak każda osoba zainteresowana prawem i gotowa do wielu lat nauki, ma na to szanse.

Karolina Seidel kancelaria prawa medycznego
ul. Saska 7E
03-968 Warszawa
511 098 052
www.adwokat-seidel.pl
Klimkowski kancelaria prawna
Al. T. Kościuszki 40 lok. 10
90-427 Łódź
42 208 88 42
www.klimkowski-kancelaria.pl