Skrytka bankowa - informacje w pigułce
Kategorie:

Skrytka bankowa – informacje w pigułce

Skrytka bankowa – informacje w pigułce: wiele osób obawia się trzymać drogie rzeczy w domowym zaciszu. Jest jednak rozwiązanie, o którym warto wiedzieć, czyli skrytki bankowe. Zamiast trzymać w domu np. drogą biżuterię, można ją ukryć w bankowej skrytce depozytowej. Skrytki bankowe są w dostępne w niewielu polskich bankach, ale czasami warto ich poszukać. Wiele osób czuje się bezpieczniej, przechowując swój majątek z dala od domu, ze świadomością, że jest odpowiednio strzeżony. Ile kosztują skrytki bankowe i co można w nich przechowywać? Na te i inne pytania odpowiadamy w niniejszym artykule. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią.

Czym jest skrytka bankowa?

Skrytki bankowe mogą się kojarzyć  kasetkami umieszczanymi w podziemiach banku, jednak bywa różnie. Przede wszystkim wyróżniamy większe i mniejsze skrytki bankowe, które są dobierane w zależności od potrzeb Klienta. Prowadzenie skrytek bankowych jest obecnie popularne, jednak było bardziej powszechne w przeszłości. Pomimo, że ich liczba uległa pomniejszeniu, wciąż można je wynająć w określonych oddziałach bankowych. Ich znalezienie w obecnych czasach nie jest jednak takie proste jak mogłoby się wydawać w związku z ogromnym zainteresowaniem, mniejszym niż wolne skrytki bankowe. 

Czy założenie skrytki bankowej jest trudne?

Założenie skrytki bankowej jest bardzo proste, choć mogłoby wydawać się bardzo trudne. Skrytki bankowe mogą być jednak zakładane wyłącznie przez osoby pełnoletnie fizyczne bądź osoby prawne. Aby ją założyć, konsument powinien posiadać dowód osobisty, a osoby mieszkające poza Polską powinny wylegitymować się paszportem. Co należy zrobić aby móc korzystać ze skrytki bankowej? Przede wszystkim należy podpisać odpowiednią umowę z wybranym przez siebie bankiem, który umożliwia założenie skrytki bankowej. W umowie, oprócz standardowych informacji, znajdziemy także regulacje dotyczące terminu obowiązywania, listę zakazanych przedmiotów czy też zapis odnośnie odpowiedzialności banku za zagubienie bądź zniszczenie przedmiotów. Należy mieć jednak świadomość tego, że to użytkownik jest odpowiedzialny za udowodnienie tego, co będzie zawierać skrytka depozytowa, a także wartości zgromadzonych w niej przedmiotów.

Kto może założyć skrytkę bankową?

Skrytka bankowa - informacje w pigułce
Skrytka bankowa – informacje w pigułce

Skrytkę bankową może założyć zarówno osoba fizyczna pełnoletnia, jak i osoba prawna czy też jednostka organizacyjna, która nie posiada osobowości prawnej. Warto także wiedzieć o tym, że banki umożliwiają dostęp do skrytek zarówno dla rezydentów, jak i osób, które nie posiadają stałego miejsca zamieszkania w Polsce.  Cudzoziemiec może zatem założyć skrytkę na podstawie paszportu, natomiast mieszkaniem Polski przedstawiając swój dowód osobisty. Wynajęcie depozytu jest w związku z tym proste i nie wymaga wielu formalności.

Jedna skrytka nie wiąże się jednak z tym, że umowę najmu może podpisać tylko jedna osoba. Skrytka może posiadać dwóch współwłaścicieli, a także być dostępna dla pełnomocników. Ustanowienie pełnomocnictwa do skrytki bankowej wiąże się jednak z koniecznością zawarcia pisemnej umowy i uwierzytelnieniem podpisu osoby trzeciej przez pracownika banku bądź notariusza. Jeżeli pełnomocnictwo zostanie odwołane, konieczne będzie wymienienie zamka oraz kluczy do skrytki. W przypadku natomiast śmierci posiadacza skrytki bankowej jej zawartość jest przekazywana spadkobiercom w oparciu o prawomocny wyrok sądu o nabyciu prawa do spadku bądź umowę podziału masy spadkowej w formie aktu notarialnego.

Skrytka bankowa – co można w niej umieścić?

W skrytkach bankowych najczęściej przechowuje się przedmioty o wysokiej wartości, takich jak:

  • biżuteria
  • dzieła sztuki
  • cenne pamiątki
  • metale szlachetne
  • numizmaty
  • papiery wartościowe

W skrytkach bankowych nie można natomiast pod żadnym pozorem przechowywać broni, ładunków wybuchowych, narkotyków czy towarów, które szybko się psują. Nieprzestrzeganie tych zasad skutkuje natychmiastowym zerwaniem umowy.

Jak korzystać ze skrytki bankowej?

Dostęp do skrytki bankowej ma, jak mogłoby się wydawać, nie tylko jej najemca czy upoważniony przez niego pełnomocnik, ale także i sam bank. Drugi klucz do sejfu jest przechowywany w placówce bankowej. Jeżeli Klient przychodzi do banku z zamiarem skorzystania ze skrytki bankowej, towarzyszyć mu musi pracownik. Sejf nie może zostać otwarty jedynie za pomocą klucza najemcy – potrzebny jest także klucz przechowywany przez bank. Jednym kluczem nie można otworzyć sejfu.

Procedura może również wydawać się skomplikowana, jednakże łatwo ją zapamiętać. Pierwszy klucz umieszczany w skrytce to klucz pracownika banku. Natomiast podczas zamykania skrytki, to Klient musi jako pierwszy przekręcić klucz. Otwarcie skrytki za każdym razem jest odnotowywane przez bankowy rejestr. Warto też wspomnieć o tym, że bank nie posiada duplikatu klucza Klienta. W związku z tym, jeżeli najemca zgubi swój klucz, nie będzie mógł dostać się do skrytki bez pomocy ślusarza. Koszty takiego przedsięwzięcia nie są jednak pokrywane przez bank, ponieważ jest to wina tylko i wyłącznie nieostrożnego najemcy skrytki bankowej.