Psycholog w Gdyni
Kategorie:

Psycholog w Gdyni

Psycholog w Gdyni to specjalista z dziedziny psychologii, który oferuje wsparcie psychologiczne dla osób potrzebujących w mieście Gdynia i okolicach. Psychologowie w Gdyni zajmują się różnymi problemami psychologicznymi i emocjonalnymi, a ich celem jest pomaganie ludziom w radzeniu sobie z trudnościami życiowymi i poprawianiu jakości swojego życia.

Formy terapii i pomocy psychologa w Gdyni

Psychologowie w Gdyni oferują różne formy terapii i pomocy psychologicznej, w zależności od potrzeb pacjentów. Mogą pracować z osobami z problemami depresyjnymi, lękowymi, zaburzeniami osobowości, chorobami somatycznymi, uzależnieniami, problemami związanymi z traumą, a także z osobami, które potrzebują wsparcia w rozwoju osobistym, radzeniu sobie ze stresem, czy w rozwiązywaniu konfliktów międzyludzkich.

Psycholog w Gdyni
Psycholog w Gdyni

Psychologowie w Gdyni prowadzą terapię indywidualną https://psychoterapeuta-gdynia.pl/terapia-indywidualna/, terapię grupową, terapię par i rodzin, a także oferują porady i konsultacje psychologiczne. Pracują z pacjentami w różnych miejscach, w tym w prywatnych gabinetach, w placówkach medycznych, a także w domach pacjentów.

Ważnym aspektem pracy psychologów w Gdyni jest stosowanie różnych metod terapeutycznych, takich jak terapia poznawczo-behawioralna, terapia systemowa, terapia psychodynamiczna, terapia gestalt, czy terapia poznawcza. Psychologowie w Gdyni często podejmują także współpracę z innymi specjalistami, takimi jak psychiatrzy, terapeuci zajęciowi, logopedzi, fizjoterapeuci, i inni, aby zapewnić kompleksową opiekę dla swoich pacjentów.

W Gdyni działa wiele prywatnych gabinetów psychologicznych oraz placówek publicznych, takich jak ośrodki zdrowia, przychodnie czy poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w których można uzyskać pomoc psychologiczną.

Jakie zaburzenia leczy psycholog w Gdyni

Psycholog w Gdyni leczy różne zaburzenia psychologiczne i emocjonalne, w zależności od potrzeb i problemów pacjentów. 

Oto niektóre z najczęstszych zaburzeń, z którymi mogą pomóc psychologowie w Gdyni:

 1. Depresja: psychologowie w Gdyni pomagają osobom z problemami depresyjnymi w radzeniu sobie z uczuciem smutku, apatii, beznadziei i innymi objawami depresji. Pracują z pacjentami nad wypracowaniem strategii radzenia sobie z problemami emocjonalnymi, a także nad korektą myśli i zachowań, które mogą wpływać na ich stan emocjonalny.
 2. Zaburzenia lękowe: psychologowie w Gdyni pomagają osobom z różnymi zaburzeniami lękowymi, takimi jak fobia społeczna, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (ZOK), lęk paniczny, czy zaburzenia lękowe związane z traumą. Pracują z pacjentami nad zmniejszeniem objawów lęku, a także nad rozwijaniem umiejętności radzenia sobie ze stresem i lękiem.
 3. Zaburzenia osobowości: psychologowie w Gdyni pomagają osobom z różnymi zaburzeniami osobowości, takimi jak borderline, narcystyczne, histrioniczne czy zależne. Wspierają pacjentów w pracy nad rozpoznawaniem i zmianą szkodliwych zachowań, a także w rozwijaniu umiejętności budowania trwałych i satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi.
 4. Uzależnienia: psychologowie w Gdyni pomagają osobom z uzależnieniami, takimi jak alkoholizm, narkomania, uzależnienie od hazardu, czy uzależnienie od internetu. Pracują z pacjentami nad identyfikacją przyczyn uzależnienia, a także nad rozwijaniem umiejętności radzenia sobie z trudnościami, które mogą prowadzić do nawrotów uzależnienia.
 5. Problemy związane z traumą: psychologowie w Gdyni pomagają osobom, które doznały traumy, takiej jak przemoc, wypadek, czy utrata bliskiej osoby. Wspierają pacjentów w radzeniu sobie z objawami stresu pourazowego (PTSD) i innymi problemami emocjonalnymi związanymi z traumą.

Warto zaznaczyć, że psychologowie w Gdyni pracują z pacjentami w oparciu o indywidualne potrzeby i problemy, a także stosują różne metody terapeutyczne, aby dostosować terapię do potrzeb i preferencji pacjenta.

Jak psycholog w Gdyni leczy zaburzenia lękowe

Psychologowie w Gdyni stosują różne metody terapeutyczne w leczeniu zaburzeń lękowych, w zależności od indywidualnych potrzeb i preferencji pacjenta. Oto niektóre z najczęstszych metod, które mogą być stosowane w leczeniu zaburzeń lękowych:

 1. Terapia poznawczo-behawioralna (TPB): TPB jest jedną z najczęściej stosowanych metod w leczeniu zaburzeń lękowych. Skupia się na zmianie negatywnych myśli i zachowań, które prowadzą do objawów lękowych. Psychologowie w Gdyni, którzy stosują TPB, pomagają pacjentom w identyfikowaniu i zmianie myśli i zachowań, które utrzymują lęk. Pomagają też w nauce technik relaksacyjnych i innych umiejętności, które pomagają w zmniejszeniu objawów lękowych.
 2. Terapia poznawcza: Terapia poznawcza skupia się na zmianie negatywnych myśli i przekonań, które wpływają na lęk. Psychologowie w Gdyni, którzy stosują terapię poznawczą, pomagają pacjentom w identyfikowaniu szkodliwych myśli i przekonań, a także w pracy nad ich zmianą.
 3. Terapia psychodynamiczna: Terapia psychodynamiczna skupia się na pracy z emocjami, traumą i problemami z przeszłości, które mogą wpływać na objawy lękowe. Psychologowie w Gdyni, którzy stosują terapię psychodynamiczną, pomagają pacjentom w pracy nad identyfikacją źródeł lęku i innych problemów emocjonalnych.
 4. Terapia poznawczo-behawioralna oparta na uważności (mindfulness): Terapia oparta na uważności skupia się na pracy nad świadomością i akceptacją własnych myśli i emocji. Psychologowie w Gdyni, którzy stosują terapię opartą na uważności, pomagają pacjentom w nauce technik medytacji i innych umiejętności, które pomagają w zmniejszeniu objawów lękowych.
 5. Terapia eksponowania: Terapia eksponowania skupia się na eksponowaniu pacjenta na sytuacje, które wywołują lęk, a następnie pomaga w radzeniu sobie z objawami lękowymi. Psychologowie w Gdyni, którzy stosują terapię eksponowania, pomagają pacjentom w nauce technik radzenia sobie z lękiem i zmniejszaniu objawów lękowych.
 6. Terapia interpersonalna: Terapia interpersonalna skupia się na pracy nad relacjami międzyludzkimi, a także na identyfikowaniu i rozwiązywaniu problemów interpersonalnych, które mogą prowadzić do lęku. Psychologowie w Gdyni, którzy stosują terapię interpersonalną, pomagają pacjentom w nauce umiejętności budowania trwałych i satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi.
 7. Terapia akceptacji i zaangażowania (ACT): Terapia akceptacji i zaangażowania skupia się na pracy nad akceptacją własnych myśli i emocji, a także na identyfikowaniu wartości i celów, które pomagają w radzeniu sobie z lękiem. Psychologowie w Gdyni, którzy stosują terapię ACT, pomagają pacjentom w nauce umiejętności radzenia sobie z trudnymi myślami i emocjami, a także w rozwijaniu skutecznych strategii radzenia sobie z lękiem.
 8. Psychoterapia gestalt: Psychoterapia gestalt skupia się na pracy nad zwiększeniem świadomości własnych myśli, emocji i zachowań. Psychologowie w Gdyni, którzy stosują terapię gestalt, pomagają pacjentom w nauce technik zwiększania świadomości siebie i swojego otoczenia, a także w pracy nad zmianą szkodliwych zachowań i myśli, które mogą prowadzić do lęku.

W leczeniu zaburzeń lękowych ważne jest także stosowanie różnych technik relaksacyjnych, takich jak techniki oddechowe, medytacja, joga, czy progresywna relaksacja mięśniowa. Psychologowie w Gdyni mogą nauczyć pacjentów tych technik, aby pomóc im w zmniejszeniu objawów lękowych i zwiększeniu poczucia spokoju i relaksu.

Psychoterapia Gdynia – Barbara Wota
Hugo Kołłątaja 12B
81-332 Gdynia
+48 532 361 880
www.psychoterapeuta-gdynia.pl